خداوندا زدرگاهت نیاز مرهمی دارم

                                                        

     به یاد روی یار امشب عجب سنگین غمی دارم


نه محجوبی نه دلجویی نه آخر همدمی دارم


شبی تاریک و تن تبدار و دل پر سوز آه و غم


به دور از روی چون ماهش پریشان عالمی دارم


دلم بگرفته می خواهم فشانم قطره اشکی


بسان غنچه در صحرا هوای شبنمی دارم


سر آمد صبرو طاقت رفت اما وصل حاصل نیست


خداوندا زدرگاهت نیاز مرهمی دارم

/ 2 نظر / 24 بازدید
برف

و نمي دانم من از چه رو گويند شب خمار است و سياه شب اگر تاريک است علتش بخشش خورشيد به ماه است و زمين و سوالم اين است سهم دلتنگي خورشيد کجاست؟