شب تنهایی

امشب شب بی کسیه یکی به دادم برسه

تنها ترین مرد زمین امشب به آخر می رسه

امشب شب تنهائیه سر روی زانوم می ذارم

آخه تو اینجا نیستی و غزل غزل گریه دارم

غصه نشسته رو دلم غصه نشسته رو دلم

هنوز برای شونه هات ارزش اشک و قائلم

حرفی نزن چیزی نگو فقط بذار گریه کنم

میخوام با بارون چشام فاصله رو کم بکنم

ترک ترک دلم شکست کسی به دادم نرسید

گریه های تنهائیمو هیشکی به جز خودم ندید

از همدیگه جدا شدیم به راه و رسم زندگی

بودن تو یه لحظه بود رفتن تو همیشگی

/ 3 نظر / 15 بازدید
نرگس خرقانی

چهارشنبه سوری مبارک با مطلبی درباره چهارشنبه سوری (چهارشنبه سوری؛ توهین یا ستایش آتش) به روزم.

نگار

از من جدا مشو که توام نور دیده ای آرام جان و مونس قلب رمیده ای سلام.چقدر قشنگ بود و چقدر غمگین

نگار

هیچ کس تنهاییم را حس نکرد لحظه ویرانیم را حس نکرد آن که سامان غزل هایم از اوست بی سر و سامانیم را حس نکرد