خسته ام .......

خسته ام از زندگی از سوز و ساز

           خسته ام از سوز درد انتظار

    و چه دنیای پر از شور و شریست

مردمانش را نقاب دیگریست

  عشق می دزدی خرابت می کنند

   دوست می داری جوابت می کنند

خسته ام .......

/ 0 نظر / 15 بازدید