اسیر دست تقدیرم من امشب

بزن باران که دلگیرم من امشب
در این ویرانه میمیرم من امشب
غمی از رفتن و ماندن ندارم
اسیر دست تقدیرم من امشب
دوروز زندگی ارزش ندارد
بزن باران ازان سیرم من امشب
بزن که خانه زندان است از درد
در این زندان به زنجیرم من امشب
بزن که با تو دارم خاطراتی
ببین با لحظه ها درگیرم من امشب
بزن که گریه های واپسین است
بزن باران که میمیرم من امشب

/ 0 نظر / 12 بازدید