ای همیشه مانده تا فردای من

ای دو چشمت مایه ی سرمستی ام

ای نگاه تو تمام هستی ام

ای صمیمی خوب من، زهرای من

ای همیشه مانده تا فردای من

ای سراپای وجودت عشق و شور

ای دلت از تیرگیها دور دور

ای تمام آرزوهای دلم

تو بیا تا آب شود غم های من

من تو را با رازقی بو کرده ام

من به تو و عشق تو خو کرده ام

عشق تو در قلب من ماوا گرفت

غنچه ی عشقی به باغم پا گرفت

تو رسیدی لحظه هایم ناب شد

غصه هایم با نگاهت آب شد

/ 1 نظر / 17 بازدید
دریابان

سلام با همان عنوانی که میخواستید لینک شدید منتظر حضور شما در پستهای آتی هستم موفق باشید.