پاییز بهاریست که عاشق شده است

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که با درد موافق شده است

عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی

پاییز بهاریست که عاشق شده است

/ 3 نظر / 16 بازدید
مداد سفید

سلام زیبا بود و خوندنی. درخشان باشی دوست من. [گل]

مظفرالدوله

پاییز بهاریست که عاشق شده است... تعبیر زیبایی هست. [مغرور]