/ 1 نظر / 37 بازدید
ناهید

من به این مهر سکوت من به این تاریکی من به ما من به فرسودگی ذهن خودم معترضم که چرا شوق آغاز مرا و منی چون من را ز خودم دزدیدند به کجا بر گردم ؟ حق برگشتن را زتنم دزدیدند دوست خوبم لینکت کردم دوست داشتی لینکم کن منتظر حضور سبزت هستم.