حیف ! آن وقتی که عاشق شد دلم

دستهایت تکیه گاهم بود و نیست

عشق تو پشت و پناهم بود و نیست

حیف ! آن وقتی که عاشق شد دلم

چیز سبزی در نگاهم بود و نیست

عشق این سرمایه بازار دل

آب این روی سیاهم بود و نیست 

یاد آن ایامی مشتاقی بخیر

عاشقی تنها گناهم بود و نیست

/ 0 نظر / 17 بازدید