چاره باید کرد آری از دل نالان تو

دیده بارانی است امشب در غم هجران تو  

                                                                چاره  باید  کرد  آری  از   دل نالان  تو

گرنمی دانم چه گونه بی تویی را سر کنم

                                                              بی تو ام  اما به یاده چشم پربارا ن تو

راز  دل  را  کس  ندانسته  است  لیک *

                                                              فاش باید کرد امشب مستی پنهانه تو

غرق دریای نگاهت گشته ام برگرد باز

                                                            تا بیابم لحظه ای آرامش از احسان تو*

/ 0 نظر / 15 بازدید