آن کبوتر عاقبت از بند رست

یار ما را از جدایی غم نبود

در غمش مجنون عاشق کم نبود

 بر سر پیمان خود محکم نبود سهم من از عشق جز ماتم نبود

با من دیوانه پیمان ساده بست

ساده هم آن عهد وپیمان را شکست

بی خبر پیمان یاری را گسست این خبر ناگاه پشتم را شکست

آن کبوتر عاقبت از بند رست

 رفت وبا دلدار دیگر عهد بست

/ 0 نظر / 16 بازدید