خسته ام از این دنیا

 
خسته ام ... از این زندگی ... از این دنیای به ظاهر زیبا ... از این مردم که به ظاهر صادق و با وفا ...

خسته ام ... از دوری ... از درد انتظار از این بیماری نا علاج .

خسته ام از این همه دروغ و نیرنگ . . .

خسته ام ... اری پروردگارم ، از این دنیا خسته ام ، از ادم هایش ، از دروغ هایش ، از نیرنگ هایش خسته ام ... پس کو صداقت و محبت؟

همش دروغ پیدا است ، همش نیرنگ پیدا است ... دیگر دست محبتی در میان مردم نیست ، دیگر عشقی پاک ومقدس در میان مردم نیست ، سفره ی دل مردم همش دروغ است ... به ظاهر پاک و صادقانه است

ای خدایم ... ای معبودم خسته ام ... کو زندگی پاک و مقدسانه ... کو دست عشق و محبت ... کو سفره ی وفا و صداقت ...همه رفته اند و نیرنگ مانده است ؛ من خسته ام ... از این همه بی وفایی ... از این همه درد انتظار ... از این همه حسرت ... از این همه اشک ... از این همه ناله و فغان ... خسته ام ... اری ... خسته ام ... از دست خودم خسته ام ، از دست این زندگی که برایم سیاه بختی اورده است ، خسته ام ... از دست همه خسته ام ... از دست روزگار بی معرفت ، از دست مردم بی معرفت ، ای خدایم دیگر از زندگی سیرم ... از خودم سیرم ... از دنیا سیرم...ای خدایم گوش کن صدایم کن...

خدایااز خودم خسته شدمگریهگریهگریه

 

/ 18 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عسلی

کجایی چرا نیستی داداشیم نگرانتم گرچه خودمم زیاد رو فرم نیستم[گریه] شدید به یادتم[گل] تقدیم به دادشی نامهربون و بد قولم [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][گل]

عسلی

[قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ما

عسلی

[قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند] [قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند][قلب][ماچ][زبان][قلب][ماچ][زبان][نیشخند]

دلتنگی های یک عمه

روزهایتان بهاری . همگام با گلها . نغمه خوان با پرندگان نوروزتان مبارک[گل][گل][گل]

لیلا

درود از حضور سبزتون سپاسگذارم با آخرین پست به روزم امیدوارم سالی مملو از موفقیت و سلامتی در پیش داشته باشید [گل][لبخند]

حقیقت

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود سجده ای زد بر لب درگاه او پر زلیلا شد دل پر آه او گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام لیلا را به دستم داده ای وندر این بازی شکستم داده ای نشتر عشقش به جانم می زنی دردم از لیلاست آنم می زنی خسته ام زین عشق، دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو ... من نیستم گفت: ای دیوانه لیلایت منم در رگ پیدا و پنهانت منم سال ها با جور لیلا ساختی من کنارت بودم و نشناختی عشق لیلا در دلت انداختم صد قمار عشق یک جا باختم کردمت آوارهء صحرا نشد گفتم عاقل می شوی اما نشد سوختم در حسرت یک یا ربت غیر لیلا برنیامد از لبت روز و شب او را صدا کردی ولی دیدم امشب با منی گفتم بلی مطمئن بودم به من سرمیزنی در حریم خانه ام در میزنی

حقیقت

اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

samali22

از این که به من سر زدی ممنونم وب بسیار قشنگی داری اگر موافقی تبادل لینک کنیم

arezo

سلام ممنوون به من سر زدی خوشحالم کردی وب قشنگی داری موفق باشی [تایید][خداحافظ]