غریبم بی تو ای لیلای تقدیر

تو  می دانی دلیل حاجتم را

غمم را ؛گریه ام را ؛حسرتم را

غریبم بی تو ای لیلای تقدیر

بیا بشکن سکوت غربتم را

نگاه انتظارم بی تو ابری ا ست

خیال بی قرارم بی تو ابری است  

قسم بر حرمت آیینه و گل

هوای روزگارم بی تو ابریست

هوای روزگارم بی تو ابری است

/ 0 نظر / 16 بازدید