/ 2 نظر / 20 بازدید
مصطفی

یک آواز میتواند بانی لحظه ای باشد یک گل میتواند بر انگیزنده ی رویایی باشد شعاعی از نور آفتاب می تواند اتاقی را روشن کند یک گام میتواند اغازگر یک سفر دور و دراز باشد یک کلمه می تواند آغازگر یک دعا باشد بارقه ای از امید میتواند روح انسان را بر انگیزد یک قلب میتواند بر حقیقت واقف باشد